אשד הנדסה מספקת מגוון שירותים בתחום מערכות מים וביוב. מגוון הפתרונות הניתנים על ידינו כוללים: תכנון, ניהול ופיקוח עבודות אינסטלציה סניטרית לוילות, בתים ותעשיה. ייעוץ, ניהול ופיקוח תשתיות זורמות לתאגידי מים ורשויות. כל השירותים מבוקרים על ידי  מהנדס מוסמך.

אשד הנדסה מספקים שירותי מהנדס לתכנון מערכות אינסטלציה,
ובכלל זאת גם את השירותים הבאים:

מגזר פרטי ועסקי:
  1. תכנון והכנת תוכניות אינסטלציה סניטרית (נספח סניטרי) לוילות ותוספות בנייה.
  2. הכנת תוכניות ביצוע, כתבי כמויות, מפרטים טכניים למכרז קבלנים.
  3. הכנת נספחים סניטריים למסעדות ובתי עסק לאישור משרד הבריאות, מחלקת מים, מחלקת רישוי עסקים, תאגידי מים ורשויות עבור רישוי עסק. 
  4. תכנון גודל מפריד שומן למסעדות, בתי עסק ותעשייה.
  5. ניהול ופיקוח עליון לעבודות אינסטלציה סניטרית עפ"י ההל"ת ותקן ישראל  1205.
  6. תכנון מערכות גזים רפואיים עפ"י נוהל G-01.
  7. תכנון מערכות כיבוי אש עפ"י תקן ישראל 1596 ו- NFPA 13.
 
שירותים לתאגידי מים ורשויות:

1. ייעוץ וביצוע סקרים:
  • סקר הנדסי תברואי בהתאם לדרישות משרד הבריאות.
  • סקר תברואי מניעתי בהתאם לדרישות משרד הבריאות.
  • סקר תברואי חקירתי בהתאם לדרישות משרד הבריאות.
2. ייעוץ, ניהול ופיקוח עבודות תשתיות זורמות.
3. ייעוץ ופיקוח עבודות שטיפת בלחץ גבוה וצילום קווי ביוב.
4. ייעוץ ופיקוח ניקוי מיכלי דלקים קלים, עבודות שאיבה, שטיפה ופינוי תשטיפים       מינראליים, אורגניים וסניטריים.


​השירותים ניתנים ומלווים על-ידי מהנדס, הרשום ברשם המהנדסים.


 
 

 

השירותים שלנו:

 
 נייד: 052-6232000 / משרד: 09-8995684 / פקס: 077-4701900 
דוא"ל:  Saar.r.eng@gmail.com
FacebookGoogle+